Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Stamp on documents icon. punch contract. Approval of official document

Προκειμένου να εγγραφείτε στο μητρώο μελών της Π.Ε.Σ παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να  συμπληρώσετε,  να υπογράψετε  και στη συνέχεια να στείλετε το αρχείο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr.