ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΔΗΛΩΣΗ GDPR

Προκειμένου να εγγραφεί ως μέλος ένας όμιλος – σύλλογος, παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να στείλετε το αρχείο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr .

Αίτηση εγγραφής ομίλου – συλλόγου

Προκειμένου να εγγραφείτε στο μητρώο μελών της Π.Ε.Σ παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, να υπογράψετε  και να στείλετε το αρχείο  με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να στείλετε το αρχείο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr .

Δήλωση GDPR – ΠΕΣ

Συμπληρωματικά, από τις 5/11/2022 έχει τεθεί σε ισχύ και η κάτωθι «Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΑΠ – ΠΕΣ»:

Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΑΠ – ΠΕΣ

Οι συμμετέχοντες σε διοργανώσεις του ΟΣΑΠ που δεν επιθυμούν να υπογράψουν τη «Δήλωση GDPR ΠΕΣ», ενημερώνονται για τη συλλογή των δεδομένων τους από τον ΟΣΑΠ και τη μεταβίβασή τους στην ΠΕΣ, με το κάτωθι «Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΑΠ»:

Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΑΠ

Συμπληρωματικά, από τις 11/9/2023 έχει τεθεί σε ισχύ και η κάτωθι «Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΘ – ΠΕΣ»:

Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΘ – ΠΕΣ

Οι συμμετέχοντες σε διοργανώσεις του ΟΣΘ που δεν επιθυμούν να υπογράψουν τη «Δήλωση GDPR ΠΕΣ», ενημερώνονται για τη συλλογή των δεδομένων τους από τον ΟΣΘ και τη μεταβίβασή τους στην ΠΕΣ, με το κάτωθι «Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΘ»:

Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΘ

Συμπληρωματικά, από τις 14/9/2023 έχει τεθεί σε ισχύ και η κάτωθι «Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΒ – ΠΕΣ»:

Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΒ – ΠΕΣ

Οι συμμετέχοντες σε διοργανώσεις του ΟΣΒ που δεν επιθυμούν να υπογράψουν τη «Δήλωση GDPR ΠΕΣ», ενημερώνονται για τη συλλογή των δεδομένων τους από τον ΟΣΒ και τη μεταβίβασή τους στην ΠΕΣ, με το κάτωθι «Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΒ»:

Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΒ