ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΔΗΛΩΣΗ GDPR

Προκειμένου να εγγραφείτε στο μητρώο μελών της Π.Ε.Σ παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, να υπογράψετε  και να στείλετε το αρχείο  με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να στείλετε το αρχείο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr .

Δήλωση GDPR – ΠΕΣ

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, από τις 5/11/2022 έχει τεθεί σε ισχύ (συμπληρωματικά) και η κάτωθι «Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΑΠ – ΠΕΣ»:

Σύμβαση προσωπικών δεδομένων ΟΣΑΠ – ΠΕΣ

Οι συμμετέχοντες σε διοργανώσεις του ΟΣΑΠ που δεν επιθυμούν να υπογράψουν τη «Δήλωση GDPR ΠΕΣ», ενημερώνονται για τη συλλογή των δεδομένων τους από τον ΟΣΑΠ και τη μεταβίβασή τους στην ΠΕΣ, με το κάτωθι «Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΑΠ»:

Έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες ΟΣΑΠ