ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Πατήστε εδώ) 

Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των μελών στη Βέροια, στις 19/6/2021

Ισχύει από 5/11/2021

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Πατήστε εδώ)

Εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη στη Ρόδο, στις 8/12/2018

Ίσχυε από 30/1/2019 έως 4/11/2021