ΕΝΤΥΠΑ – ΥΛΙΚΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Λέξεις 2-3γραμμάτων 2018-19    Βασισμένες στο βιβλίο 2-3 γραμμάτων, Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, 2006, και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 και 2018)

  • Αναπτύγματα 2-3γραμ. 2018-19 Επιμέλεια Παπαβλασίου Γιάννης, Τζήμας Χρήστος και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 και 2018)