ΕΝΤΥΠΑ – ΥΛΙΚΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Λέξεις 2-3 γραμμάτων 15/11/2020    Βασισμένες στο βιβλίο 2-3 γραμμάτων, Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, 2006, και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 έως και 2020)

  • Αναπτύγματα 20/4/2020  Επιμέλεια Παπαβλασίου Γιάννης, Τζήμας Χρήστος και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 έως και 2020)