ΕΝΤΥΠΑ – ΥΛΙΚΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • 2γράμματες και 3γράμματες λέξεις 2018-24/3/2019    Βασισμένες στο βιβλίο 2-3 γραμμάτων, Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, 2006, και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 έως και 24/3/ 2019
  • Αναπτύγματα 20/4/2020  Επιμέλεια Παπαβλασίου Γιάννης, Τζήμας Χρήστος και μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. (2015 έως και 20/4/2020)