ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΜΠΛ (Π.Ε.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ αποτελεί ατύπως το ανώτατο όργανο του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. Ιδρύθηκε το 2009, ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των τότε συστημένων ομίλων της χώρας μας (Καστοριάς, Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης και Αθηνών – Πειραιώς), ως δευτεροβάθμιο όργανό τους. Το 2012 προσχώρησε στην Ένωση ο νεοϊδρυθείς Όμιλος Βέροιας, ενώ το αυτό συνέβη και το 2014 με τον νεοϊδρυθέντα Όμιλο Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της Π.Ε.Σ. είναι η οργάνωση, ο έλεγχος, η εποπτεία και η διάδοση ανά την επικράτεια του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Π.Ε.Σ.:

— καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή όλων των επίσημων αγώνων, δηλαδή επιμελείται, μελετά, επεξεργάζεται, τροποποιεί και βελτιώνει τους υφιστάμενους «κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων σκραμπλ» καθώς και τους υφιστάμενους «όρους αποδοχής λέξεων», με άλλα λόγια όλα όσα θεσπίσθηκαν και συντάχθηκαν αρχικώς από τον Όμιλο Σκραμπλ Καστοριάς πριν από την ίδρυση της Π.Ε.Σ.

— διοργανώνει το ετήσιο πανελλήνιο πρωτάθλημα

— επεξεργάζεται και μελετά προτάσεις από τους συστημένους ομίλους ή από ανεξάρτητους παίκτες

— επιλαμβάνεται του υπολογισμού των «ratings», τηρώντας τη λίστα της πανελλήνιας κατάταξης αξιολόγησης βαθμολογημένων παικτών, την ενημερώνει αμέσως μετά από κάθε τουρνουά, εισάγει σ’ αυτήν νέους αβαθμολόγητους παίκτες και διαγράφει κάθε Ιούλιο όλους τους ανενεργούς παίκτες

— συνεργάζεται με την ιδιοκτήτρια εταιρεία «Mattel» σε θέματα προβολής, χορηγιών και προμήθειας υλικού

— διοργανώνει σεμινάρια, επιμορφωτικές διαλέξεις, διαγωνιστικές ημερίδες και τουρνουά γνωριμίας σε ελληνικές πόλεις που δεν διαθέτουν συστημένο όμιλο, φροντίζοντας ώστε το ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ να καταστεί σταδιακά γνωστό σε ολόκληρη την πατρίδα μας

— δύναται να εκδίδει και να διανέμει ενημερωτικά ή περιοδικά έντυπα

— εποπτεύει όλα τα επίσημα βαθμολογημένα τουρνουά και όλες τις επίσημες βαθμολογημένες εσωτερικές διοργανώσεις των ομίλων (πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) διασφαλίζοντας την απαρέγκλιτη τήρηση των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» και των «όρων αποδοχής λέξεων»

— εξασφαλίζει τη δέσμευση όσων ομίλων ιδρυθούν στο μέλλον σχετικά με την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του παρόντος κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας

— εργάζεται με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού, το οποίο θα στηρίζεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πληρέστερη βάση δεδομένων, θα εμπλουτίζεται συνεχώς, θα διατίθεται δωρεάν και θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της εφόρευσης των αγώνων

— δημοσιοποιεί εγκαίρως (το αργότερο έως και τα τέλη Νοεμβρίου) το «καλεντάρι» με τις ακριβείς ημερομηνίες όλων των επίσημων τουρνουά ολόκληρου του επομένου ημερολογιακού έτους

— δύναται να συστήσει σώμα εφόρων (μόνιμων ή και εκ περιτροπής), τους οποίους θα αξιοποιεί για τις ανάγκες του εκάστοτε πανελληνίου πρωταθλήματος, καλύπτοντας ει δυνατόν και το σύνολο ή μέρος των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής τους

— διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.greekscrabble.gr), την οποία ενημερώνει τακτικά με όλα όσα αφορούν το ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ

— απονέμει ειδικά βραβεία σε όσους επιτυγχάνουν πανελλήνιες επιδόσεις, που αποτελούν ρεκόρ

— δύναται να απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε όσους διακρίθηκαν στο παρελθόν για την ανιδιοτελή προσφορά τους στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ

— δύναται να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση. Αυτά παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου

— δύναται να αξιοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνοντας συνεντεύξεις και αποστέλλοντας δελτία τύπου που θα προβάλλουν τις εκδηλώσεις της

— δύναται να τηρεί μητρώο μελών

— αξιοποιεί τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία με επιστημονικά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητικές αρχές και επιφανείς προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών

— επιδιώκει την εξοικείωση των μαθητών με το αγωνιστικό σκραμπλ, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις σε σχολεία και διοργανώνοντας μαθητικά τουρνουά

— διατηρεί στο διαδίκτυο ιστοχώρο ανοιχτής συζήτησης – φόρουμ (greekscrabble.forumgreek.com), στον οποίο μετέχουν, τοποθετούνται και ψηφίζουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον αυτά

— δύναται να καθιερώσει ετήσια οικονομική συνδρομή για όλους τους ενεργούς παίκτες όλης της χώρας

— δύναται να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις, συστάσεις και ποινές σε παίκτες που υποπίπτουν σε παραπτώματα (π.χ. ανάρμοστη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά απέναντι σε συμπαίκτες ή εφόρους, παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής αγώνων, δόλος, εξαπάτηση, σωματική βία, εξύβριση κλπ.)

— δύναται να προβεί στη σύνταξη ιδρυτικού καταστατικού και στην κατάθεσή του σε πρωτοδικείο, με προφανή σκοπό να αποκτήσει νομική υπόσταση και να λειτουργεί νομότυπα

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Π.Ε.Σ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και επτά συμβούλους.

Οι Όμιλοι που διαθέτουν εκλεγμένους εκπροσώπους στο νυν Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. είναι οι εξής:

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς (3 εκπρόσωποι)
Όμιλος Σκραμπλ Βέροιας (1 εκπρόσωπος)
Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης (3 εκπρόσωποι)
Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς (2 εκπρόσωποι)
Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας (1 εκπρόσωπος)
Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου (1 εκπρόσωπος)

Η θητεία του νυν Δ.Σ. είναι διετής.

Ο κάθε όμιλος διεξάγει εσωτερικές εκλογές στα μέσα του φθινοπώρου των ζυγών ετών (2016, 2018 κλπ.) αναδεικνύοντας τους εκπροσώπους του.

Σε συνεδρίαση της Π.Ε.Σ., πιθανώς στο πλαίσιο τουρνουά που διεξάγεται εντός του Νοεμβρίου ή (το αργότερο) Δεκεμβρίου, οι εκπρόσωποι διενεργούν αρχαιρεσίες και στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα.

Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με σχετική πλειοψηφία και με την εξής σειρά: πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος, έπειτα ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.

Το παρόν Δ.Σ. θα παραμείνει 11μελές έως και τη λήξη της θητείας του.

Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Δ.Σ. οι θέσεις τους αναπληρώνονται από άλλους εκπροσώπους των αντίστοιχων ομίλων, οι οποίοι κατετάγησαν επιλαχόντες κατά τις εσωτερικές αρχαιρεσίες των ομίλων. Σε περίπτωση διαδοχικών παραιτήσεων εκπροσώπων του αυτού ομίλου και ενδεχομένης αδυναμίας του να ορίσει αντικαταστάτη, καθώς και σε περίπτωση οριστικής διάλυσης ομίλου, τότε οι θέσεις αυτές μένουν κενές. Ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. με σκοπό να αποφασίσουν εάν οι θέσεις αυτές θα παραμείνουν κενές ή εάν θα πληρωθούν από εκπροσώπους άλλων ομίλων.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα 11 μέλη του Δ.Σ. αλλάξει όμιλο (λόγω μετακόμισης σε άλλη πόλη, αλλαγή εργασίας κλπ.), τότε εκπίπτει από το αξίωμά του (χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.) και αναπληρώνεται από άλλον εκπρόσωπο του ιδίου ομίλου.

Σε περίπτωση που ιδρυθεί νέος όμιλος πριν τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ., τότε αυτός οφείλει να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την τήρηση του παρόντος «κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας», των «όρων αποδοχής λέξεων» και των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων». Ακολούθως θα πρέπει να διοργανώσει εσωτερικό βαθμολογημένο (rated) πρωτάθλημα και όταν αυτό ολοκληρωθεί, τότε αποκτά το δικαίωμα να διαθέτει εκπρόσωπο στην Π.Ε.Σ., ο οποίος θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.

Διεύρυνση του Δ.Σ., αύξηση των μελών του ή ανακατανομή των εδρών μεταξύ των ομίλων δύναται να αποφασισθεί από το Δ.Σ. μόνο για τη σύνθεση των μελλοντικών Δ.Σ..

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 20.11.2016 εξελέγησαν οι κάτωθι:

Μυρσίνης Θράσος (ΘΕΣ) Πρόεδρος
Πετρόπουλος Σταύρος (ΚΑΣ) Αντιπρόεδρος
Τσαλαπάτη Ευανθία (ΑΘΗ) Γραμματέας
Ζέρβα Εύα (ΑΘΗ) Ταμίας
Αληχανίδης Σωκράτης (ΘΕΣ) Σύμβουλος
Καρακόλη Αναστασία (ΒΕΡ) Σύμβουλος
Μαραγκουδάκη Αμάντα (ΡΟΔ) Σύμβουλος
Παπασταυρίδης Μάκης (ΑΘΗ) Σύμβουλος
Σολαχίδου Βάσω (ΠΤΟ) Σύμβουλος
Τοπάλογλου Μπάμπης (ΘΕΣ) Σύμβουλος
Τοπάλτση Καίτη (ΚΑΣ) Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 20.11.2018.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Π.Ε.Σ. ενώπιον τρίτων, εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

Συγκαλεί (μαζί με το Γραμματέα) τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη τα θέματα ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Υπογράφει (μαζί με το Γραμματέα) όλα τα έγγραφα της Π.Ε.Σ. (αποφάσεις, πρακτικά, αλληλογραφία κ.ά.).

Μεριμνά για την εκτέλεση και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.

Παρακολουθεί και ελέγχει (μαζί με τον Ταμία) τα οικονομικά της Π.Ε.Σ.

Υπογράφει (μαζί με τον Ταμία) εντάλματα πληρωμών, εντάλματα εισπράξεων και επιταγές.

Κινεί (μαζί με τον Ταμία) τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Συνεργάζεται με τους εφόρους – υπευθύνους τμημάτων (άρθρο 5).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο αρχαιότερος στην Π.Ε.Σ. ή ο πρεσβύτερος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας υπογράφει (μαζί με τον Πρόεδρο) όλα τα έγγραφα της Π.Ε.Σ. (αποφάσεις, πρακτικά, αλληλογραφία κ.ά).

Τηρεί το μητρώο μελών.

Συντάσσει και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Ενημερώνει την ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.

Διαχειρίζεται το φόρουμ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τον Γραμματέα αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους του Δ.Σ.

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας παρακολουθεί και ελέγχει (μαζί με τον Πρόεδρο) τα οικονομικά της Π.Ε.Σ.

Υπογράφει (μαζί με τον Πρόεδρο) εντάλματα πληρωμών, εντάλματα εισπράξεων και επιταγές.

Εισπράττει την ετήσια οικονομική συνδρομή απ’ όλους τους ενεργούς παίκτες όλης της χώρας.

Εισπράττει το δικαίωμα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο ταμείου όπου καταχωρεί αναλυτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές.

Φυλάσσει όλα τα παραστατικά – αποδείξεις εσόδων και εξόδων.

Κινεί (μαζί με τον Πρόεδρο) τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τον Ταμία αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. δύναται να ορίζει μέλη του (ή ακόμη και μέλη της Π.Ε.Σ. εκτός Δ.Σ.) ως εφόρους – υπευθύνους τμημάτων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αυτοί συνεργάζονται έκαστος στον τομέα του με τον Πρόεδρο για προτάσεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες και λοιπές ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Για παράδειγμα, ενδεικτικά, μπορούν – μεταξύ άλλων – να θεσπισθούν και να στελεχωθούν τμήματα:

— ελληνικής γλώσσας και ηλεκτρονικού λεξικού

— βελτίωσης και αναπροσαρμογής κανονισμών

— εξωστρέφειας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης νέων μελών

— δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

— υλικού και κινητής περιουσίας

— ηλεκτρονικής υποστήριξης και ψηφιακών προγραμμάτων

— σχολικού προσανατολισμού και μαθητικών τουρνουά

— νομικής υποστήριξης

ή και οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας προταθεί από τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ

Πόροι της Π.Ε.Σ. δύναται να θεωρηθούν τα κάτωθι:

— τακτική ετήσια οικονομική συνδρομή απ’ όλους τους ενεργούς παίκτες όλης της χώρας

— οικονομική εισφορά ως δικαίωμα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

— έκτακτη εφάπαξ οικονομική εισφορά

— έσοδα από πάσης φύσεως χορηγίες

— δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Π.Ε.Σ.

— έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας της Π.Ε.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά, σε κάθε επίσημη, μη τοπική, διοργάνωση (τουρνουά), και εκτάκτως αν υπάρχει αναγκαιότητα λήψη απόφασης, πάντα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή μετά από εισήγηση τεσσάρων τουλάχιστον μελών.

Το Δ.Σ. συζητάει σε καθημερινή βάση μέσω φόρουμ τα τρέχοντα θέματα και οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται στο φόρουμ έχει την ίδια ισχύ με τις δια ζώσης συνεδριάσεις και καταγράφεται στα πρακτικά.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως (είτε μέσω του φόρουμ, είτε δια ζώσης) όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως ή μέσω e-mail ή μέσω του φόρουμ τέσσερα τουλάχιστον μέλη του.

Στις δια ζώσης συνεδριάσεις του Δ.Σ, τα μέλη του οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως. μετά από έγγραφη ή μέσω e-mail ή μέσω του φόρουμ πρόσκληση του προέδρου που αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, στον τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται με την πρόσκληση.

Για τη διεξαγωγή συνεδρίασης με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών, απαιτείται απαρτία και ως τέτοια νοείται η παρουσία τουλάχιστον 7 μελών.

Στις συνεδριάσεις έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και επίτιμα μέλη, διατυπώνοντας απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και εκπρόσωποι νεοϊδρυθέντων ομίλων, διατυπώνοντας απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές προς παρακολούθηση, συνεπώς έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοσδήποτε οικονομικά τακτοποιημένος ενεργός παίκτης του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, χωρίς να διατυπώνει απόψεις και κρίσεις και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. δύναται να καταθέτει προτάσεις προς συζήτηση και ψήφιση στο φόρουμ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να τοποθετούνται επί των προτάσεων αυτών, να επιχειρηματολογούν και να τεκμηριώνουν την προσωπική τους θέση.

ΑΡΘΡΟ 8: ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι συζητήσεις των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση (είτε στο φόρουμ είτε στις δια ζώσης συνεδριάσεις), θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που τέθηκαν, με την τοποθέτηση των μελών και την ψηφοφορία επί συγκεκριμένου ερωτήματος.

Η ψηφοφορία θεωρείται ολοκληρωμένη ακόμη και εάν δεν έχουν ψηφίσει όλα τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση τίθεται εκ νέου προς συζήτηση για 15 επιπλέον ημέρες. Σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας βαραίνει περισσότερο η ψήφος του Προέδρου.

Για να ληφθεί απόφαση υπέρ μίας πρότασης και να καταγραφεί στα πρακτικά, απαιτείται σχετική πλειοψηφία επί των ψηφισάντων. Δεν τίθεται ζήτημα απαρτίας στο φόρουμ ή στις δια ζώσης συνεδριάσεις, εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα των 45 ημερών και τα μέλη δεν έχουν τοποθετηθεί και ψηφίσει σε ένα τουλάχιστον από τα δυο. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη μέλη που δεν θα ψηφίζουν.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή για τροποποίηση των υφισταμένων αποδεκτών «όρων αποδοχής λέξεων» ή για τροποποίηση των υφισταμένων αποδεκτών «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» ή για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού της Π.Ε.Σ., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 6/11.

Θέματα που απορρίπτονται δύνανται να ξανασυζητηθούν στο μέλλον.

Όλες οι ψηφοφορίες μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. διεξάγονται φανερά (ονομαστικά).

Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό συνεδρίασης, το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στο πρακτικό αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατόπιν ψηφοφορίας.

Όλα τα πρακτικά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξάγεται αμέσως μετά το Πάσχα. Αρχίζει την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής και λήγει την Κυριακή του Θωμά. Όταν η Παρασκευή αυτή τυγχάνει νωρίτερα από τις 20 Απριλίου, τότε διεξάγεται ψηφοφορία κατά την οποία δύναται (εάν η πρόταση υπερψηφιστεί) η μεταφορά της διοργάνωσης στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς ή στο τριήμερο του Αγ. Πνεύματος ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία κριθεί ορθότερο.

Η απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο 12 μήνες πριν την έναρξή του και να ανακοινώνεται μόλις λήξει το προηγούμενο πανελλήνιο.

Κατά την ψηφοφορία επιλογής του τόπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν οι υποψήφιοι τόποι είναι περισσότεροι από 2, τότε η τελευταία σε ψήφους επιλογή αποχωρεί από τη διεκδίκηση και συνεχίζουν οι υπόλοιπες μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Εάν στην τελευταία θέση ισοψηφούν δύο επιλογές, τότε διεξάγεται ειδική ψηφοφορία μεταξύ αυτών των δύο.

Εισηγήσεις και προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος θα πρέπει να κατατίθενται προς συζήτηση το αργότερο 3 μήνες πριν να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα οι παίκτες είθισται να χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με τα ratings. Στην Α΄ κατηγορία γίνονται 10 αγώνες και στη Β΄ 9 αγώνες. Αυτά δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν ψηφοφορίας. Τα εσωτερικά πρωταθλήματα των ομίλων δέον να ολοκληρώνονται πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα, άλλως τα ratings υπολογίζονται με όσους αγώνες των πρωταθλημάτων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός αυτός αποτελείται από 10 άρθρα. Αντίγραφό του διανέμεται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. Εγκρίνεται σήμερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται ως ακολούθως:

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2017

Μυρσίνης Θράσος (ΘΕΣ) Πρόεδρος

Πετρόπουλος Σταύρος (ΚΑΣ) Αντιπρόεδρος

Τσαλαπάτη Ευανθία (ΑΘΗ) Γραμματέας

Ζέρβα Εύα (ΑΘΗ) Ταμίας

Αληχανίδης Σωκράτης (ΘΕΣ) Σύμβουλος

Καρακόλη Αναστασία (ΒΕΡ) Σύμβουλος

Μαραγκουδάκη Αμάντα (ΡΟΔ) Σύμβουλος

Παπασταυρίδης Μάκης (ΑΘΗ) Σύμβουλος

Σολαχίδου Βάσω (ΠΤΟ) Σύμβουλος

Τοπάλογλου Μπάμπης (ΘΕΣ) Σύμβουλος

Τοπάλτση Καίτη (ΚΑΣ) Σύμβουλος

.