ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Π.Ε.Σ

Πρόεδρος Μυρσίνης Θράσος

Αντιπρόεδρος Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Γραμματέας Ζέρβα Εύα

Ταμίας Καρακόλη Αναστασία

Σύμβουλος Αθανασόπουλος Δημήτρης

Σύμβουλος Μαραγκουδάκη Αμάντα

Σύμβουλος Μήτση Αλέκα

Σύμβουλος Μουζεβίρης Γιώργος

Σύμβουλος Παπαγιαννόπουλος Τάκης

Δελημιχάλης Γιάννης

Μπραζιτίκου Ραλία

Τριανταφύλλου Σέβα

– – – – – – – – – – – – – – – –

Σαββάκη Δήμητρα (α΄ επιλαχούσα)

Τσιάμης Άκης (β΄ επιλαχών)

Τακτικά μέλη:
Μιχαηλίδου Βαρβάρα
Μουζεβίρης Γιώργος
Πουλερέ Βασιλική
Αναπληρωτές:
Μαραγκουδάκη Αδαμαντία
Τοπαλίδης Παναγιώτης