ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

Αθήνα :

Θεσσαλονίκη (Ε.Σ.Θ.) :

Πτολεμαΐδα : Αποστολίδου Λένα

Αθήνα : Κωστικιάδης Πάρις

Θεσσαλονίκη (Ο.Σ.Θ.) : Παπαβλασίου Γιάννης

Πτολεμαΐδα : Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Αθήνα : Εφραιμίδης Σάκης

Θεσσαλονίκη : Αικατερινάρης Κύρκος

Πτολεμαΐδα : Καλαντίδης Θοδωρής

Αθήνα : Παπαγιαννόπουλος Παναγιώτης

Θεσσαλονίκη : Παπαργυρίου Αποστόλης

Αθήνα: Σία Καραΐνδρου

Θεσσαλονίκη: Μπάμπης Τοπάλογλου

Πτολεμαΐδα: Παναγιώτης Τοπαλίδης

Αθήνα: Τσαλαπάτη Ευανθία

Θεσσαλονίκη : Αικατερινάρης Κύρκος

Ρόδος :  Μαραγκουδάκη Αμάντα

Αθήνα : Μπάτρης Άρης

Θεσσαλονίκη: Καλμανίδης Νίκος

Αθήνα : Καραΐνδρου Σία

Θεσσαλονίκη: Κυπαρισσούδα Άννα

Αθήνα : Μαξούρη Μαρία

Θεσσαλονίκη : Καραμπέτης Νίκος

Αθήνα : Κωστικιάδης Πάρις

Θεσσαλονίκη: Μουζεβίρης Γιώργος

Αθήνα : Παπαχαραλάμπους Γιάννης

Θεσσαλονίκη: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Αθήνα : Μιχαήλ Δημήτρης

Θεσσαλονίκη: Τζάρα Δήμητρα

Αθήνα : Σαλαμούρας Νίκος

Θεσσαλονίκη: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Αθήνα : Καλαϊτζίδης Μάριος

Θεσσαλονίκη: Ντόζης Δημήτρης

Θεσσαλονίκη: Κατσαούνη Εύη