ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Πουλερέ Βασιλική

Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Διδασκάλου Λένα (ανεπίσημη διοργάνωση)

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Κωστικιάδης Πάρις

Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Αποστολίδου Λένα

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Αικατερινάρης Κύρκος (ανεπίσημη διοργάνωση)

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Κωστικιάδης Πάρις

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Παπαβλασίου Γιάννης (ανεπίσημη διοργάνωση)

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Εφραιμίδης Σάκης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Αικατερινάρης Κύρκος (ανεπίσημη διοργάνωση)

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Καλαντίδης Θοδωρής

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παπαγιαννόπουλος Τάκης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Παπαργυρίου Αποστόλης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Καραΐνδρου Σία

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τοπάλογλου Μπάμπης

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Τσαλαπάτη Ευανθία

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Αικατερινάρης Κύρκος

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου:  Μαραγκουδάκη Αδαμαντία

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μπάτρης Άρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Καλμανίδης Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Καραΐνδρου Σία

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Κυπαρισσούδα Άννα

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μαξούρη Μαρία

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Καραμπέτης Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Κωστικιάδης Πάρις

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παπαχαραλάμπους Γιάννης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μιχαήλ Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τζάρα Δήμητρα

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Σαλαμούρας Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Καλαϊτζίδης Μάριος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Ντόζης Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Κατσαούνη Εύη