ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Χατζησαββίδης Στέλιος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παπαγιαννόπουλος Τάκης

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Δημοπούλου Ελευθερία

Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μυρσίνης Θράσος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τοπάλογλου Χαράλαμπος (ανεπίσημη διοργάνωση)

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Κωστικιάδης Πάρις

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Μήλα Ειρήνη

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παπαγιαννόπουλος Τάκης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μυρσίνης Θράσος

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Όμιλος Σκραμπλ Βέροιας: Καπετανάκης Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Μαραγκουδάκη Αδαμαντία

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παναγοπούλου Δήμητρα

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαίδας: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Μήλα Ειρήνη

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μπάτρης Άρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Χρήστος

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Μήλα Ειρήνη

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παπαγιαννόπουλος Τάκης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μυρσίνης Θράσος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: Μήλα Ειρήνη

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Κωστικιάδης Πάρις

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μυρσίνης Θράσος

Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας: Μιχαηλίδου Βαρβάρα

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Πετρόπουλος Σταύρος

Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου : Ζευγίτης Χρήστος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Παναγοπούλου Δήμητρα

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μουζεβίρης Γιώργος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μπάτρης Άρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Μυρσίνης Θράσος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Μπούρου Στέλλα

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Καλαϊτζίδης Μάριος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Πετρόπουλος Σταύρος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μπάτρης Άρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Νοδούλη Βίκη

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Πετρόπουλος Σταύρος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Καλαϊτζίδης Μάριος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Κατσαούνη Εύη

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Πετρόπουλος Σταύρος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Τοπαλίδης Παναγιώτης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Καραμπέτης Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Πετρόπουλος Σταύρος

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Μπαμπάς Βαγγέλης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Κατσαούνη Εύη

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: Σαλαμούρας Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Ντόζης Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης

Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: Καραμπέτης Νίκος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Χρήστος

Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς: Τζήμας Δημήτρης