Κύπελλο Ο.Σ.Α.Π. 2011

Με την τελετή απονομών, που έγινε στις 19/6/2011, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το εσωτερικό Κύπελλο του Ομίλου Αθηνών Πειραιώς για το 2011. Τροπαιούχος αναδείχθηκε ο Δημήτρης Μιχαήλ.